تصادف2

درخواست حذف این مطلب

ماجرای تصادف رو ک گفتم و اینکه دختره رفته شکایت کرده..

خلاصه اینکه ابلاغیه اش اومد و باید برم دادگاه..

واقعا مردم چجوری میتونن انقد پست باشن..ک واسه ی خط کوچیک رو ی پراید آدمو بکشونن دادگاه..بعد من یکی دو ماه پیش پشت چراغ قرمز ی یارو با ضرب از پشت زد بهم..کلن سپر رفت تو ولی من چون از قبل ی بار این قسمت ب ج خورده بود و زدگی داشت بیخیال خسارت شدم با اینکه اون مقصر بود و خودش اصرار داشت بریم بیمه..چون همه ی آسیب واسه اون نبود و من نمیدونستم چقدش واسه اونه..

ولی حالا ب خاطر ی خط باید برم دادگاه...

از ی طرف شکایت افت قیمت کرده ک میخوام بفروشمش و قیمتش افت کرده..از اون ور ی قسمت دیگه از شکایتش گفته ک بخاطر تعمیر سه روز نتونسته بره سره کار و این وسیله درامدشه؟؟!!!

خلاصه اینکه ی جو مروت داشته باشین.. این رسم انسان بودن نیس..