آپ سیت؟ !

درخواست حذف این مطلب

گفتم معده دردمو اینا..رفتم آپ سیت شد..


نظر منو میخواین اگه عمل لازم شدین با ی آمپول هوا خودونو راحت کنین..درد بعد از عملو تجربه نکنین...