مو کوتاه

درخواست حذف این مطلب

ی ی هفته بود هی ب مامانه میگفتم بیا این پشت موهای منو کوتاه کن میریزه تو گردنم عصبیم میکنه.. گف من نمیتونم مث دفعه قبل میگی ابشون کردی برو بده بابات..رفتم ب بابائه میگم میگه برو بده مامانت اب میشن ... گفتم مامان گف شما کوتاه کن..گف مث بچه آدم پاشو برو آرایشگاه ://

ما رفتیم آریشگاه همچین مشتی کوتاهشون کردیم اومدم خونه مامانه میگه دیگه آرایشگاه رفتنت چی بود همینجا ماشینشون میکردی دیگه... من :///

بابائه ام بنده خدا فقط ی ده دقیقه زل زده بود ب موهام و هیچی نگف ولی مطمئنن پشیمون از پیشنهادش..

خلاصه اینکه از اون روز هی از این و اون کامنت منفی دریافت ولی لحظه ای پشیمون نشدم...والا اونم تو این گرما...البته بودن ی تعداد اندکی ک گفتن اععع چقد خوب شده..ولی اندک..خیلی اندک...


من هنوزم درک نمیکنم چرا ملت اینقد ب کوتاهی مو دخترا گیر میدن.. بابا موهای خودمه دوس دارم اینجوری باشن...حتی آریشگر ک داره از این راه نون در میاره ام درست مو رو کوتاه نمیکنن ک ن بابا تو دختری بذار موهات بلند شه ... این اولین آرایشگاهی بود ک رفتم و موهامو اونجوری میخواستم کوتاه کرد بدون اینکه بگه حیفه تو دختری و فلان و بهمان..

با شعور باشیم..