خستمم

درخواست حذف این مطلب

این ک یادشون نیود مهم نیس...ولی این ک مث اون حتی ی عذرخواهیم نکرد و انگار ن انگار دله آدمو ب درد میاره...


+کلی نوشته بودم دستم خورد صفحه بسته شد و همه چی پر...دیگه حال نوشتنمم نمیاد دیگه امشب..صدقه سری این کشیکای مس ه اورژانس اصن جون تو تنم نیس...