سال نو مبارک

درخواست حذف این مطلب
کلی حرف واسه زدن دارم..کلی گله..کلی غصه..
از کشیکای زجرآور اورژانس..از مرگ استیفن هاوکینگ..از رفتنش..از فهمیدنم..از ی شروع دوباره..از نبودنش..از رفتارشون..
ولی انققققد خسته ام ک بیشتر نوشتن در توانم نیس فعلن..

فقط همین ک سال خوبی واسه تون آرزو میکنم...
عیدتون مبارک.