چراا؟؟؟

درخواست حذف این مطلب
قسمت غمگین ماجرا اینجاس ک هنوز ی کیفیت درست از black panther نیومده...avengers ام اکران شد...آیا این انصافانه اس؟؟والا ک انصافانه نیس...دو ماهه هر روز دارم چک میکنم..هیچی ب هیچی...چرا من باید تو این مملکت باشم ک ای مورد علاقه مو نتونم تو سینما ب وقتش ببینم..

+اینا ک ب این زودیا نمیان ی دوتا و سریال خوب پیشنهاد بدین.ثواب داره...