میشه؟؟

درخواست حذف این مطلب

بعد از مدتها..در واقع بعد از سالها این یه بار رو بود و اهمیت داد..و من میخوام خودمو گول بزنم ک واقعی بوده...ک فقط بخاطر موقعیت فعلی نبوده...

ک ی بار دیگه یتونم ب فال نیک بگیرم این روز رو...


+کاش واقعی باشه...