احمقها وجنگ (سخن کوتاه) محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
دیوانگان وجنگ(سخن کوتاه) محمدکدخ (عرفان) crazyand fools! دیوانگان دنیا را وارد جنگ میکنند و خود کنار می نشینند و تماشا میکنند و احمقها با کشتن وکشته شدن جنگ را ادامه اش میدهند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

اشعار عاشقانه اه + متن عاشقانه و ع های عاشقانه جدید  

درخواست حذف این مطلب
شعر های عاشقانه کوتاه و ناب ترین ع های عاشقانه جدید بعضی ها خودشان دلیل دوست داشتنشان می شوند... آدمهایی که می گویند: باهم درستش می کنیم باهم راه بریم باهم غذا بپزیم باهم ببینیم باهم حرف بزنیم باهم... باهم کلا کِیف دارد بهترین متن های عاشقانه در شیک پارس ادامه مطلب

ادامه مطلب  

شعر های عاشقانه کوتاه و ناب ترین ع های عاشقانه جدید  

درخواست حذف این مطلب
شعر های عاشقانه کوتاه و ناب ترین ع های عاشقانه جدید بعضی ها خودشان دلیل دوست داشتنشان می شوند... آدمهایی که می گویند: باهم درستش می کنیم باهم راه بریم باهم غذا بپزیم باهم ببینیم باهم حرف بزنیم باهم... باهم کلا کِیف دارد ادامه مطلب

ادامه مطلب  

وحدت عرفان ها  

درخواست حذف این مطلب
وحدت عرفان ها ... شه های عرفانی ریشه در کهن ترین مکاتب عرفانی مشرق زمین دارد اگر چه نوع بیان و اصطلاحات آن در ادوار تاریخی و اماکن جغرافیایی تفاوت داشته اما ریشه و شاکله و مفاهیم آن یکیست عرفان هندو و تائو گرایی چینی و عرفان مزدکی و ... م دینان و غلو غالیان شیعی و تصوف ... ی و عرفان دیگر ادیان ابراهیمی مثل عرفان یهودی و عرفان مندائی و عرفان ... ی و حتی عرفان های شمنی سرخپوستی و آفریقایی نیز هم ... به این اصول و مبانی واحد می رسند ، همین مفاهیم در فلسفه

ادامه مطلب  

رای به رئیسی رای به است!محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
رای به رئیسی رای به است! آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهد رای من رای تو و رای ما به رئیسی رای به هایی است که از هیچ و فسادی روی برنمیتابند !!! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.lihanblog.com sheroerfan.blog.ir

ادامه مطلب  

من در خدا ! (عرفان)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
من در خدا ! (عرفان) خدا در من است و من در خدا از او هستم و نیستم از او جدا ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

نو ر! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
نو ر! (سخن کوتاه) پنجره ها را بروی نور امید نباید بست . زیرا چون آفتاب ببارد ، ادامه مطلب

ادامه مطلب  

احادیث مشکوک ! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
احادیث مشکوک ! (سخن کوتاه) هر حدیث و روایت واز هر ودر هر جایگاه اگر همراه با کینه و نفرت وخشم وتبعیض ادامه مطلب

ادامه مطلب  

قبلا هم آدم بودیم !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
قبلا هم آدم بوديم !(سخن کوتاه) در سالهای نه زیاد دور ما همچنان زنده بوديم و آدم ! و احساس و عاطفه و عشق و ایمان و شه وتفکر خویش را داشتیم ! ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تک بیتی !محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
تک بیتی ها ! هر که دل داشت به دلداری سپردش ولی دل بش ته ی ماست که دلداری ندارد هنوز. محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

زندگی بی اعتراض!(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
زندگی بی اعتراض!(سخن کوتاه) نه تنها انسان، بلکه هستی را موجودی معترض میدانم ! تولدومرگ ،بیماری وسلامت،س وپرواز، ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نمیخواهم ! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
نمیخواهم ! (سخن کوتاه) نمی خواهم ، زیرا درعین اسارت آزادم ! را برای انی آرزو دارم که در عین اسیرند! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

مرگ زیبا !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
مرگ زیبا !(سخن کوتاه) شوربختانه ، در این دنیای لاابالی یک مرگ زیبا همانقدر درخشش دارد که پرتو ناچیز یک شمع ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

یک بیتی!محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
یک بیتی! آتشی در ام جای دل است جای احساس لطیف ، آب و گل است محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

امان از دل!محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
امان از دل به هر بت می رسد می بویدش او چنان واله ، چنان شیدا نمیدانم چه را می جویدش او ؟ محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

زبان شه !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
زبان شه 1(سخن کوتاه) اگر به همه ی افکار و شه هایت زبان بدهی آسمان و زمینیان را به فغان خواهی آورد! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

حرف وحدیث دروغ !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
حرف وحدیث دروغ !(سخن کوتاه) چگونه میتوان به حرف وحدیث انی اعتماد کرد که برای رسیدن به مطامع و مقاصدشان حتی نص آیات کتاب خدا را توجیه و تفسیر دگرگونه میکنند! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

قضا وقدر ! (عرفان)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
قضا وقدر ! (عرفان) گر که دنیا همه در قید قضا و قدر است گر که عقبا همه در دست خدای قدر است خواست من چیست درین هستی پست چونکه جمله همه در بند قضا و قدر است؟ محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

عشق و عقل ! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
عشق و عقل ! (سخن کوتاه) چه بسا عشق ، دیوی را انسانی بزرگوار سازد و چه بسا عقل ، انسانی را دیوی بزرگ ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

عاقل ترین وجاهل ترین !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
عاقل ترین وجاهل ترین !(سخن کوتاه) اگر ی خود را عاقل ترین فرد جامعه دانست بدان که او احمق ترین است زیرا تنها احمق ها به جهل خویش آگاه نیستند و خود را بهترین میدانند . محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

جغد شب !محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
صدای جغد شب می گوید از درد امان از حافظان شب ! چنانِ باد تنم می لرزد از تب محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

تجلی شخصیت پنهان!(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
تجلی شخصیت پنهان!(سخن کوتاه) شخصیّت ما در اعمال واطوار وگفتار ما تعریف می شود! آنچه در بیرون ازما سر میزند ، تجلّی درونیات وشخصیت پنهان ماست! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.com عرفان واعتراض

ادامه مطلب  

تباه گشتی ! (عشق)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
دریغا !تو که سرچشمه پاکی و صفا بودی چرا افسردی و غرق گنه گشتی چرا خود را ز کف دادی چنین پژمردی و چون شمع اشکریزان تبه گشتی محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

زندگی یک ملت کاردستی یک ت ! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
زندگی یک ملت ، و مردم یک مملکت کاردستی قدرتمندان نظام و تی است که در صدر حکومت بر مردم قرار دارند ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

گلی درکویرستان! (سخن کوتاه) نویسنده: محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
در کویرستانی که همه خار می روید ، تلاشها که شاید بتوانم گلی سرخ بکارم و چون موفق شدم ، محکومم د که کاشتن گل ، اهانت است به دیرینه تقدس بوته خارهای کویر ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.it عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

تعیین زمان انقلاب !(سخن کوتاه) نویسنده: محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
بی هوده در انتظار زمان انقلاب نباش ، چون هرگز فرا نخواهد رسید. زیرا فرصت انقلاب را ساعتی که پشت دست دل به دریا زدگان بسته شده تعیین خواهد کرد. محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

تحقیر ن!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
بدرستی دریافته ام که: تنها انی ن را تحقیر می کنند، که هرگز عاشق نشده اند! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

ساده باش!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) be simple! writer:mohammad kadkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
اگر به دنبال بزرگی هستی ، ساده باش! زیرا در انسان چیزی بزرگتر از سادگی نیست! mohammad.erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض

ادامه مطلب  

خوب مردن!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) (die well! (short speech  

درخواست حذف این مطلب
خوب مردن را هزار بار بیشتر دوست دارم از بد زندگی ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

نقدناپذیری قدرتمندان ابله! (سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) the criticism of the powerful doodle! author:mohammad kadkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
آنانی که از تمجید دروغین دیگران لذت برده و از تنقید بجا و درست دیگران آزرده می شوند ، صاحبان ثروت و قدرتی هستند ادامه مطلب

ادامه مطلب