زبان شه !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
زبان شه 1(سخن کوتاه) اگر به همه ی افکار و شه هایت زبان بدهی آسمان و زمینیان را به فغان خواهی آورد! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

مرگ زیبا !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
مرگ زیبا !(سخن کوتاه) شوربختانه ، در این دنیای لاابالی یک مرگ زیبا همانقدر درخشش دارد که پرتو ناچیز یک شمع ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

عاقل ترین وجاهل ترین !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
عاقل ترین وجاهل ترین !(سخن کوتاه) اگر ی خود را عاقل ترین فرد جامعه دانست بدان که او احمق ترین است زیرا تنها احمق ها به جهل خویش آگاه نیستند و خود را بهترین میدانند . محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

حق را به زوربایدگرفت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) take the right to force! author: mohammad khodkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
رس مردم گرسنه در سرزمینی ثروتمند تمکین و تسلیم در مقابل حاکمان زورمند و زرمند نیست! ادامه مطلب

ادامه مطلب  

قضا وقدر ! (عرفان)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
قضا وقدر ! (عرفان) گر که دنیا همه در قید قضا و قدر است گر که عقبا همه در دست خدای قدر است خواست من چیست درین هستی پست چونکه جمله همه در بند قضا و قدر است؟ محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

حکومتهای دینی موجددیکتاتوری!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) religious governments are dictatorial! author: mohammad khodkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
غالبا حکومتهای مبتنی بر ایدئولوژی زمینی یا آسمانی، قانون انسان امروزرا نمی پذیرند. زیرا خود را واضع قوانینی منحصر بفرد میدانند ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اشعار عاشقانه اه + متن عاشقانه و ع های عاشقانه جدید  

درخواست حذف این مطلب
شعر های عاشقانه کوتاه و ناب ترین ع های عاشقانه جدید بعضی ها خودشان دلیل دوست داشتنشان می شوند... آدمهایی که می گویند: باهم درستش می کنیم باهم راه بریم باهم غذا بپزیم باهم ببینیم باهم حرف بزنیم باهم... باهم کلا کِیف دارد بهترین متن های عاشقانه در شیک پارس ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تحقیر ن!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
بدرستی دریافته ام که: تنها انی ن را تحقیر می کنند، که هرگز عاشق نشده اند! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

قبل از آنکه دیرشود!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) before it is late  

درخواست حذف این مطلب
هرگز نخواهی توانست آنانی را که قرار است از دست بدهی نگه داری. اما خواهی توانست چیزهایی را که ادامه مطلب

ادامه مطلب  

من در خدا ! (عرفان)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
من در خدا ! (عرفان) خدا در من است و من در خدا از او هستم و نیستم از او جدا ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

احمقها وجنگ (سخن کوتاه) محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
دیوانگان وجنگ(سخن کوتاه) محمدکدخ (عرفان) crazyand fools! دیوانگان دنیا را وارد جنگ میکنند و خود کنار می نشینند و تماشا میکنند و احمقها با کشتن وکشته شدن جنگ را ادامه اش میدهند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

سروقدهای امروز!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
این است سنت زمان که سروقدهای دیروز بیدهای مجنون امروزند! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

ساده باش!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) be simple! writer:mohammad kadkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
اگر به دنبال بزرگی هستی ، ساده باش! زیرا در انسان چیزی بزرگتر از سادگی نیست! mohammad.erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض

ادامه مطلب  

9244 - عرفان به زبان انگلیسی - عرفان ی - عرفان در  

درخواست حذف این مطلب
موجود -         م         -    نويسنده : رینولد نیکلسون         چاپ  اصلی خارج     - 1975    م     - 178   ص    -   رقعی     -    شومیز    - 

ادامه مطلب  

اگر انسان بودیم!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) if we were human! author: mohammad khodkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
اگر انسان بوديم. جنگ نبود .قحطی و فقر و اء تبعیض و تفرقه نبود. تنها اگر اندکی مهربان بوديم، این همه جور و ستم، ادامه مطلب

ادامه مطلب  

14558 - عرفان حقیقی و عرفان های کاذب  

درخواست حذف این مطلب
موجود - آرشیو - نويسنده : احمدحسین شریفی - نشر پرتو ولایت - ۱۳۹۱ ش - ۳۵۲ ص - رقعی - شومیز

ادامه مطلب  

شناخت تربیت درمنازعه!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
چون نظاره گر باشی نزاع ها و مشاجرات و اجتماعی و قومی و دینی و خانوادگی ....بین مردم را . می توانی به سادگی ، تربیت و شخصیت پنهان طرفین منازعه را بشناسی! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

امان از دل!محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
امان از دل به هر بت می رسد می بویدش او چنان واله ، چنان شیدا نمیدانم چه را می جویدش او ؟ محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

دوچیزکه آموختنی نیست!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخ (عرفان) two things that are not taught! writer:mohammad kadkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
دو چیز را هرگز نخواهی توانست با زور یا تمنا ، به دیگران القاء کرده و بیاموزانی ! ادامه مطلب

ادامه مطلب  

وقتی بیعد ی عرف شود!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) normalization of injustice! author: mohammad khodkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
وقتی در جامعه ای بی عد ی عرف شده و جای قانون را گیرد، مبارزه با عوامل بی عد ی، تبدیل به وظیفه ای الهی و انسانی میگردد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

خوب مردن!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) (die well! (short speech  

درخواست حذف این مطلب
خوب مردن را هزار بار بیشتر دوست دارم از بد زندگی ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

با دریا یکی شویم!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) we must be sea! author: mohammad khodkhodaie  

درخواست حذف این مطلب
با دریا یکی شدن ، به مراتب زیباتر است تا به دریا نگاه ! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

تباه گشتی ! (عشق)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
دریغا !تو که سرچشمه پاکی و صفا بودی چرا افسردی و غرق گنه گشتی چرا خود را ز کف دادی چنین پژمردی و چون شمع اشکریزان تبه گشتی محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

گل سرخ !محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
گل سرخ ! هر که خواهد که مرا دوست شود ! باید از جنس گل سرخ شود ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

انگشت گری ! (عرفان)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
انگشت گری ! (عرفان) همه گشته میان دلق و و حلق حیران ندارند زانچه بیش دارد حیوان ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ترس ونومیدی! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
ترس ونومیدی! (سخن کوتاه) چون نا امید میشویم ، میترسیم ! و چون میترسیم ، متملق و چاپلوس و محافظه کار میشویم . ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دل من رنگ غروب است ! (اندوه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
غروب چه زیبا ولی دلگیر است رنگ آن رنگ دل تنگ من است ، غمگین است غروب ، تابوت همین امروز است از سیاه و زرد و سرخ رنگین است ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

انسان و ساحل دریا !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
انسان و ساحل دریا !(سخن کوتاه) ساحل دریا در ازای دادن ماسه هایش گوش ماهیهای بی ارزش میگیرد . ادامه مطلب

ادامه مطلب  

وقتی گرگها میتازند! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
وقتی دندان ببرها بریزد و شیرها افسرده و منزوی شوند ، بی شک ،گرگ ها تازنده میدان خواهند شد ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض

ادامه مطلب  

افتادن !محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
افتادن ! روزی خواهی دانست که از اوج آسمان افتادن ، بمراتب گواراتر است ، تا از چشمان من افتادن ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

هدیه نیست!محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
هدیه نیست! را به دیگران هدیه ندهید زیرا خود بیشتر محتاج آنید اگر خود آزاد بودید ، هرگز دیگران را به اسارت نمی گرفتید ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

دلگرمی نداریم ! (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
دلگرمی نداریم ! (سخن کوتاه) امروز از سرگرمیها مگویید که دیروز از جنس خوشش زیاد داشتیم و متاسفانه امروز از جنس ناخوشش بسیار داریم ! ادامه مطلب

ادامه مطلب  

لحظه های بی حجاب !محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
لحظه های بی حجاب ! لحظه ها ... بی حجابند ! آنها را بباید که در آغوش گرفت ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

تابوت شب !محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
تابوت شب ! روزها همه پژمرده در تابوت شب مرده مردم همه غمگینند افسرده و دلمرده ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

نقشهای زیبا!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان) beautiful roles! (short speech) author: mohammad khodkhodaee  

درخواست حذف این مطلب
دنیا چنان صحنه ی تئاتر است و مردم همه ، بازیگران آن! سعی کنیم که نقشهای خوب و زیبا از آن ما باشد! mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب  

تک بیت!محمدکدخ (عرفان)  

درخواست حذف این مطلب
تک بیت! سالها دل در پی آشنا های غریبه می تپید ای غریبه آشنا ،آشنای دل بگرفته ی ما باش ! محمدکدخ (عرفان) mohammad-erfan.mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض

ادامه مطلب